Arrangementer

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for at etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Gudstjenester i saf

 

»En ting beder jeg af Herren, det ville jeg gerne, at jeg måtte blive i Herrens Hus al mit livs tid, at skue den skønne Herrens gudstjeneste og at besøge hans lejr« (Sl 27,4)

 

Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) skal herved invitere alle interesserede til kirkeaftener og andre arrangementer i Kingos kirke, Bragesgade 35, 2200 København N.

 

Efter messerne om søndagen vil der være tilbud spisning.

Efter messerne om tirsdagen vil der blive serveret en kop kaffe og holdt et kort oplæg til drøftelse og samtale.

 

PROGRAM FORÅR 2018

Tirsdag 9/1 kl. 19 Hellig Tre Konger

Søndag 28/1 kl. 17 Septuagesima

Tirsdag 6/2 kl. 19 Sankt Ansgar (med lysvelsignelse)

Søndag 25/2 kl. 17 Anden Søndag i Fasten

Tirsdag 13/3 kl. 19 Hverdag i fastetiden

Skærtorsdag 29/3 kl. 17 Højmesse kl. 20 Vågenat

Langfredag 30/3 kl. 14 Messe for de forudindviede gaver

Påskelørdag 31/3 kl. 20 Påskevigilien

Søndag 15/4 kl. 17 Anden Søndag efter Påske

Tirsdag 24/4 kl. 19 Evangelisten Markus

NB Torsdag 31/5 kl. 19 Kristi Legems Fest

Tirsdag 12/6 kl. 19 Sankt Kjeld af Viborg

Søndag 24/6 kl. 17 Fjerde Søndag efter Trinitatis

 

Torsdag 10/5 (Kristi Himmelfartsdag) og Fredag 11/5

Landskonvent for Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSE 2018

Torsdag

Kl. 14.00 Festmesse på Kristi Himmelfartsdag

Kl. 16.00 Foredrag ved Pastor Terje Tønnesen: Nadveren – tilbedelse og nådemiddel

Kl. 18.00 Festvesper med procession

Fredag

Kl. 09.00 Festmesse for Kristi legem

Kl. 14.30 Foredrag ved Pastor Jan Bjeregaard: Nadveren – ret brug og misbrug

Kl. 16.30 Vesper med prædiken

SAF og FKF er i nært samarbejde og vi anbefaler deltagelse.

 

PROGRAM EFTERÅR 2018

Søndag 2/ 9 kl 17 Fjortende Søndag efter Trinitatis

Tirsdag 25 / 9 kl 19 Ærkeenglen Michael

Søndag 14 / 10 kl 17 Tyvende Søndag efter Trinitatis

Tirsdag 23 / 10 kl 19 Sankt Thøger af Vestervig

Lørdag 3 / 11 kl 16.30 Alle Helgen - Højmesse og festvesper

Tirsdag 20 / 11 kl 19 Alle Sjæle

Søndag 9 / 12 kl 17 Anden Søndag i advent

Tirsdag 18/ 12 kl 19 Tirsdag efter Tredje Søndag i advent

Tilmelding

 

Deltagelse i arrangementerne er gratis, men der opkræves et beløb for maden.

Der sættes pris på, at man tilmelder sig, hvis man ønsker at deltage i spisningen af hensyn til indkøbene.

 

Kontakt venligst Kirsten Jakobsen

 

Mail: jakobsen.kirsten@gmail.com

Tlf/sms: 42 75 65 84

Den højtidelige messe

 

Vi ønsker at leve et menighedsliv i overensstemmelse med klassisk, almindelig og rettroende kristendom til pris for Guds navn og til frelse for vore sjæle.

 

Sankt Ansgar Fællesskabet ønsker først og fremmest at udleve det kristne menighedsliv i tro, lære, ordninger og gudstjeneste i overensstemmelse med den tro, som Sankt Ansgar forkyndte.

 

Læs mere om Sankt Ansgar Fællesskabet her

Copyright: Sankt Ansgar Fællesskabet 2018