Arrangementer

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for at drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke.

Gudstjenester i SAF


»En ting beder jeg af Herren, det ville jeg gerne, at jeg måtte blive i Herrens Hus al mit livs tid, at skue den skønne Herrens gudstjeneste og at besøge hans lejr« (Sl 27,4)


Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) skal herved invitere alle interesserede til kirkeaftener og andre arrangementer i Kingos kirke, Bragesgade 35, 2200 København N.


Efter messerne om søndagen vil der være tilbud spisning.

Efter messerne om tirsdagen vil der blive serveret en kop kaffe og holdt et kort oplæg til drøftelse og samtale.


PROGRAM FORÅR  2019


Søndag 20/1 17.00: Anden Søndag efter Helligtrekonger

Tirsdag 29/1 19.00: Johannes Guldmund af Konstantinopel  (Oplæsning og lotteri)


Søndag 3/2 17.00: Ansgar, Nordens apostel

Tirsdag 19/2: Messe som på Septuagesima Søndag (Foredrag ved Steen Sunesen: Helligånden)


Søndag 10/3: Første Søndag i Fasten

Tirsdag 19/3: Josef, Marias brudgom (Foredrag ved Peter Østerby-Jørgensen: Den augsburgske bekendelse)


Tirsdag 2/4: Hverdag i fastetiden (Foredrag ved Erik Sloth: Danske sønderjyder i tysk uniform)

Skærtorsdag 18/4 kl 17: Højmesse & kl 20 Vågenat ved Kristi grav

Langfredag 19/4 kl 14: Messen for de forudindviede gaver

Lørdag 20/4 kl 21: Påskenatten


Søndag 19/5: Fjerde Søndag efter påske

Torsdag 30/5 & Fredag 31/5: Fællesskabet Kirkelig Fornyelses Landskonvent ved Kristi Himmelfart


Søndag 16/6 kl 17: Trinitatis Søndag

Torsdag 20/6 kl 19: Kristi Legems fest (Årsmøde)

Tilmelding


Deltagelse i arrangementerne er gratis, men der opkræves et beløb for maden.

Der sættes pris på, at man tilmelder sig, hvis man ønsker at deltage i spisningen af hensyn til indkøbene.


Kontakt venligst Kirsten Jakobsen


Mail: jakobsen.kirsten@gmail.com

Tlf/sms: 42 75 65 84

Den højtidelige messe


Vi ønsker at leve et menighedsliv i overensstemmelse med klassisk, almindelig og rettroende kristendom til pris for Guds navn og til frelse for vore sjæle.


Sankt Ansgar Fællesskabet ønsker først og fremmest at udleve det kristne menighedsliv i tro, lære, ordninger og gudstjeneste i overensstemmelse med den tro, som Sankt Ansgar forkyndte.


Læs mere om Sankt Ansgar Fællesskabet her

Copyright: Sankt Ansgar Fællesskabet 2018