Kontakt

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke. Vi håber på et tidspunkt at kunne etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Kontakt


Hvis man ønsker oplysninger om Sankt Ansgars Fællesskabet

eller indmeldelse i fællesskabet, kan man kontakte fællesskabets formand

Telefon:

36 45 84 04 eller 40 44 92 04

 

E-mail:

ankerstjerne_roenneberg@hotmail.com

Eller send et brev til:


Chr. Ankerstjerne Rønneberg,

Fasanvej 20, st. tv.

2000 Frederiksberg.

Medlemskontingent til fællesskabet er 275 kr.

Messen er centrum i den kristne gudstjeneste

Vi ønsker at leve et menighedsliv i overensstemmelse med klassisk, almindelig og rettroende kristendom til pris for Guds navn og til frelse for vore sjæle.


Sankt Ansgar Fællesskabet ønsker først og fremmest at udleve det kristne menighedsliv i tro, lære, ordninger og gudstjeneste i overensstemmelse med den tro, som Sankt Ansgar forkyndte.


Copyright: Sankt Ansgar Fællesskabet 2018