Links

Et fællesskab inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for at etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Links


Følg Sankt Ansgar Fællesskabet på Facebook

Klik her for at åbne Facebook

Fællesskabet Kirkelig Fornyelse

Klik her for at åbne Hjemmeside

Kingo-Samuel Sogn

Klik her for at åbne Hjemmeside

Tidsskriftet Re-Formatio:

Klik her

Messen er centrum i den kristne gudstjeneste

Vi ønsker at leve et menighedsliv i overensstemmelse med klassisk, almindelig og rettroende kristendom til pris for Guds navn og til frelse for vore sjæle.


Sankt Ansgar Fællesskabet ønsker først og fremmest at udleve det kristne menighedsliv i tro, lære, ordninger og gudstjeneste i overensstemmelse med den tro, som Sankt Ansgar forkyndte.


Copyright: Sankt Ansgar Fællesskabet 2018