Video

Et fællesskab inden for den danske folkekirkeSankt Ansgar Fællesskabet arbejder for drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den danske kirke. Vi håber på et tidspunkt at kunne etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

Video


Højmesse Anden Søndag efter Påske

Taksigelsesmesse for befrielsen

Herrens ånd opfylder hele jorderig og han,

som omslutter alting, kender hvert ord, som lyder

Messen er centrum i den kristne gudstjeneste

Vi ønsker at leve et menighedsliv i overensstemmelse med klassisk, almindelig og rettroende kristendom til pris for Guds navn og til frelse for vore sjæle.


Sankt Ansgar Fællesskabet ønsker først og fremmest at udleve det kristne menighedsliv i tro, lære, ordninger og gudstjeneste i overensstemmelse med den tro, som Sankt Ansgar forkyndte.


Copyright: Sankt Ansgar Fællesskabet 2018