Sankt Ansgar Fællesskabet

Et højkirkeligt fællesskab
inden for den danske folkekirke

Sankt Ansgar Fællesskabet arbejder for drive et højkirkeligt gudstjeneste- og menighedsliv i den dansk kirke. Vi håber i Guds time at kunne etablere en højkirkelig valgmenighed benævnt "Sankt Ansgars Valgmenighed" inden for Folkekirkens rammer.

”Sankt Ansgar Fællesskabet” (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag den 7. juni 2013. Vi ønsker, at fastholde den tro, som én gang for alle er blevet overdraget de hellige (Jf. Judasbrev vers 3) og som er blevet troet og fastholdt af alle kristne alle steder og til alle tider.


Vi har valgt at kalde os ved Sankt Ansgars navn, fordi han er Danmarks apostel og tilhører den udelte kirkes tid. Han æres som helgen i både øst og vest og repræsenterer for os den kristne tro i hele dens fylde

Kirkeaftener og andre arrangementer


Sankt Ansgar Fællesskabet afholder gudstjenester, højmesser, kirkeaftener og andre arrangementer, hvortil alle interesserede er hjerteligt velkomne. Tjenesterne afholdes i Kingos kirke, Bragesgade 35, 2200 København N.


Vi samles til gudstjeneste 2 gange om måneden


Efter messerne om søndagen vil der være tilbud spisning.

Efter messerne om tirsdagen vil der blive serveret en kop kaffe og holdt et kort oplæg til drøftelse og samtale.


Deltagelse i arrangementerne er gratis, men der opkræves et beløb for maden.

Nyhedsbrev


Her kan du tilmelde nyhedsbrev

 
 
 

Afmeld nyhedsbrev


Send en mail til Kirsten Jacobsen

Menighedens fællesskab


er gudstjenesten, evangeliet og den indbyrdes omsorg

Den højtidelige messe


Copyright: Sankt Ansgar Fællesskabet 2018

Vi ønsker at leve et menighedsliv i overensstemmelse med klassisk, almindelig og rettroende kristendom til pris for Guds navn og til frelse for vore sjæle.


Sankt Ansgar Fællesskabet ønsker først og fremmest at udleve det kristne menighedsliv i tro, lære, ordninger og gudstjeneste i overensstemmelse med den tro, som Sankt Ansgar forkyndte.


Læs mere om Sankt Ansgar Fællesskabet her