Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSE

FÆLLESSKABET KIRKELIG FORNYELSE
Den højkirkelig bevægelse i den danske folkekirke

Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSE er den højkirkelige forening i den danske folkekirke. Højkirkelighed er en bevægelse af lægmænd og præster, som arbejder for at genoplive apostlenes tro og tilbedelse i den danske kirke. Sammen med hele den kristne kirke i både øst og vest tilbeder vi den ene sande Gud, Faderen og Sønnen og Helligånden. I denne tilbedelse deler vi den udelte kirkes rette og almindelige tro, samtidig med at vi med glæde fastholder vor lutherske og evangeliske arv.


Vi fastholder den hele og fulde kristne tro, således som den er bevidnet i de hellige skrifter og fastholdt i den kirkelige tradition og er blevet troet af alle kristne alle steder og til alle tider.

FÆLLESSKABET KIRKELIG FORNYELSE

KIRKELIG FORNYELSE er envisionom, at kirken er Himmeriget på jorden i din menighed, samlet i din kirke under prædikestolen, hvor Guds ord bliver udlagt, omkring alterbordet, hvor Jesu legeme og blod bliver uddelt. Her er Himlen allerede til stede på jorden.


Kirkelig Fornyelse er et arbejds- og bønnefællesskab. Derfor er KIRKELIG FORNYELSE blevet organiseret. Vi beder og arbejder for en sand fornyelse af den menighed, som hver enkelt tilhører, og af hele Den danske Kirke.


Kirkelig Fornyelse er enlivsform, hvor grundstammen er søndagsgudstjenesten i Guds hus, og rammen er den regelmæssige morgen- ogaftenbøn. Det er at leve som Kristus-vidne på sin arbejdsplads og at bruge nadveren og skriftemålet ofte.

Fællesskabets aktiviteter består hovedsageligt i udgivelsen af bladet Re-formatio og afholdelse af et årligt landskonvent i Kristi Himmelfartsdagene.