Landskonvent

FællesskabetKIRKELIG FORNYELSE

LANDSKONVENTden 9. til 10. maj 2024


Hovedtema:Kirkeåret

Højtidenvokse med dagen! / Påske og pinse udsprang af jul (DDS403,3)

Sted: Kingos Kirke med menighedslokaler, Bragesgade 35,
2200 KøbenhavnN (Kirkens indgang er fra Nannasgade 25 – lige om hjørnet)


PROGRAM:

Kristi Himmelfartsdag torsdag den 9. maj 2024

Kl.14.00 Festmesse på Kristi Himmelfartsdag
Celebrant: Pastor René Yde. Prædikant: Pastor Ole Skjerbæk Madsen.

Kl.15.30 Eftermiddagskaffe

Kl.16.00 Foredrag ved Kim Thinggaard: "Kirkeåret – De særligeDage."
Kl. 18.00 Festvesper med procession. Celebrant: PastorRené Yde.

Kl.19.00 Middag

Kl.20.30 Completorium


Fredagden 10. maj 2024

Kl.09.30 Festmesse - Fredag efter Kristi Himmelfart
Celebrant og prædikant: Pastor René Yde
Derefter morgenmad

Kl.11.00 Generalkapitel ifølge vedtægterne

Kl.13.00 Tolvsang

Kl.13.15 Frokost og kaffe

Kl.14.00 Videoforedrag ved Pastor Peter Østerby-Jørgensen: ”Herrensår med vor Guds velbehag”
Kl. 16.00 Vesper og afslutning


PRAKTISKE OPLYSNINGER


Allegudstjenesterne er offentlige.

Konventsafgift:Kr. 150,- for hele landskonventet. For enkelte foredrag betales kr.75,-. Der er 50 % rabat for studenter. Man opfordres til at betaleforud for landskonventet.


Betalingkan ske ved overførsel til FKF’s kontonummer:
Danske Bank;reg.nr. 1551; kontonr: 0002 08 81 42.


Overnatningmå hver enkelt selv sørge for.

Tilmeldingtil måltid skal ske senest den 10. maj 2023 til fællesskabetskasserer Nete Marie Hjorth Madsen, Gillesager 268, 5. sal, tv., 2605Brøndby, tlf. 28 90 03 29, epost:

nmhjorthmadsen@gmail.com


Priserfor måltider:
Eftermiddagskaffe torsdag: 25 kr, Middag torsdag:160,00 kr, Morgenmad fredag: 20 kr,
Frokost fredag: 60 kr.

Konventsafgift:150,00 kr.


Drikkevarerkan købes. Anmeldelse til måltider er bindende.