Landskonvent

Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSE

LANDSKONVENT den 18. til 19. maj 2023

 

Hovedtema: ”Endetiden og Kristi genkomst”

Bibeltekst: Denne Jesus, som er optaget fra eder til Himmelen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare til Himmelen. (Ap. G 1,11)

Sted: Kingos Kirke med menighedslokaler, Bragesgade 35,
2200 København N (Kirkens indgang er fra Nannasgade 25 – lige om hjørnet)

 

PROGRAM:

Kristi Himmelfartsdag torsdag den 18. maj 2023

Kl. 14.00    Festmesse på Kristi Himmelfartsdag
                    Celebrant: Pastor René Yde. Prædikant: Pastor Ole Skjerbæk Madsen

Kl. 15.30    Eftermiddagskaffe

Kl. 16.00    Foredrag ved pastor Jan Bjerregaard: "Endetiden, dogmatisk belyst."
Kl. 18.00    Festvesper med procession. Celebrant: Pastor René Yde. Prædikant: Henrik Gautier

Kl. 19.00    Middag

Kl. 20.30    Completorium


Fredag den 19. maj 2023

Kl. 09.30 Festmesse for Kristi genkomst
                 Celebrant og prædikant: Pastor René Yde
                 Derefter morgenmad

Kl. 11.00 Generalkapitel ifølge vedtægterne

Kl. 13.00 Tolvsang

Kl. 13.15 Frokost og kaffe

Kl. 14.00 Videoforedrag ved Pastor Peter Østerby-Jørgensen: ”Velsignet være han,
                 som kommer i Herrens navn” 
Kl. 16.00    Vesper og afslutning

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER


Alle gudstjenesterne er offentlige.

Konventsafgift: Kr. 150,- for hele landskonventet. For enkelte foredrag betales kr. 75,-. Der er 50 % rabat for studenter. Man opfordres til at betale forud for landskonventet.

 

Betaling kan ske ved overførsel til FKF’s kontonummer:  
Danske Bank; reg.nr. 1551; kontonr: 0002 08 81 42.

 

Overnatning må hver enkelt selv sørge for.

Tilmelding til måltid skal ske senest den 10. maj 2023 til fællesskabets kasserer Nete Marie Hjorth Madsen, Gillesager 268, 5. sal, tv., 2605 Brøndby, tlf. 28 90 03 29, epost: nmhjorthmadsen@gmail.com

 

Priser for måltider:
Eftermiddagskaffe torsdag: 25 kr, Middag torsdag: 160,00 kr, Morgenmad fredag: 20 kr,
Frokost fredag: 60 kr.

Konventsafgift: 150,00 kr.

 

Drikkevarer kan købes. Anmeldelse til måltider er bindende.