Landskonvent

Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSE

LANDSKONVENT den 26. til 27. maj 2022

 

Hovedtema: ”De helliges samfund”

Bibeltekst: I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage.
(Ap. G 1,5 )

Sted: Kingos Kirke med menighedslokaler, Bragesgade 35,
2200 København N (Kirkens indgang er fra Nannasgade 25 – lige om hjørnet)

 

PROGRAM:

Kristi Himmelfartsdag torsdag den 26 maj 2022

Kl. 14.00    Festmesse på Kristi Himmelfartsdag
                  Celebrant: Pastor René Møller Yde. Prædikant: Pastor Jan Bjeregaard.

Kl. 15.30    Kaffe

Kl. 16.00    Foredrag ved sognepræst Anders Graversen: "Helligåndens virke i kirken"
Kl. 18.00    Festvesper med procession. Celebrant: Pastor René Yde. Prædikant: Henrik Gautier

Kl. 19.00    Middag

Kl. 20.30    Completorium

 

Fredag den 27. maj 2022

Kl. 09.30    Festmesse for Helligånden
                  Celebrant: Sognepræst Jens Christian Larsen Prædikant: Pastor René Yde
                  Let morgenmad

Kl. 11.00    Generalkapitel ifølge vedtægterne

Kl. 13.00    Tolvsang

Kl. 13.15    Frokost og kaffe

Kl. 14.00    Foredrag ved Pastor Ole Skjerbæk Madsen: ”Autoriteten i Kirken” 
Kl. 16.00    Vesper og afslutning

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER


Alle gudstjenesterne er offentlige.

Konventsafgift: Kr. 150,- for hele landskonventet. For enkelte foredrag betales kr. 75,-. Der er 50 % rabat for studenter. Man opfordres til at betale forud for landskonventet.

 

Betaling kan ske ved overførsel til FKF’s kontonummer:  
Danske Bank; reg.nr. 1551; kontonr: 0002 08 81 42.

 

Overnatning må hver enkelt selv sørge for.

Tilmelding til måltid skal ske senest den 10. maj 2022 til fællesskabets kasserer Nete Marie Hjorth Madsen, Gillesager 268, 5. sal, tv., 2605 Brøndby, tlf. 28 90 03 29, epost: nmhjorthmadsen@gmail.com

 

Priser for måltider:
Middag torsdag: 160,00 kr. Let morgenmand fredag: 15 kr,  Frokost fredag: 60 kr.

Konventsafgift: 150,00 kr.

 

Drikkevarer kan købes. Kaffe 10 kr.  Anmeldelse til måltider er bindende.